člen predsedníctva KDH

Som ženatý, mám 30 rokov a krásnu malú dcérku. Zmyslom môjho života bola vždy služba ľuďom. Vzdelanie som získal na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, zatiaľ čo pracovné skúsenosti od USA až po Abu Dhabi ma naučili efektívne pracovať v tíme. Žijem v Banskej Štiavnici, no vačšinu týždňa už niekoľko rokov trávim na cestách po celom Slovensku pri práci s mládežou. Verím, že po 30-tich rokoch môžu mladí ľudia s čistým srdcom opäť priniesť potrebnú zmenu do našej spoločnosti.
Spolu to zvládneme!

Priority:
 • Komplexná koncepcia školstva a práce s mládežou
 • Ochrana života od počatia a systematická rodinná politika
 • Akívna starostlivosť o životné prostredie
Milan Kabina Podpis
Je nás 11
Milan Kabina
Milan
Kabina
Banská Štiavnica

Náš tím

Volám sa Katarína Maceková, mám 25 rokov, som z dedinky Čajkov pri Leviciach, no moje korene siahajú aj do Zázrivej a Detvy. Počas celého života za mnou stojí moja rodina, ktorá mi vštepovala hodnoty viery, spravodlivosti, ústretovosti a spolupatričnosti. Som aktívna duša, ktorá sa už od strednej školy angažuje vo viacerých organizáciách a svojím príkladom sa snaží povzbudzovať k službe aj ostatných, a tak meniť svoje okolie k lepšiemu . Politika je pre mňa služba druhým, a preto som sa rozhodla kandidovať.

Priority:
 • Zvýšiť dôveru v ochrancov zákona
 • Zvýšiť záujem o staršiu generáciu
 • Motivovať mladých k angažovanosti
90
Katarína Maceková
Katarína
Maceková
Čajkov
Budúcnosť je v rukách mladých ľudí
Svedomito pre rodinu a mládež

Volám sa Peter Forgáč a som manžel a otec dvoch detí. Mám 28 rokov a od narodenia bývam v obci Granč-Petrovce (okres Levoča). Vyštudoval som právo a pracujem ako projektový manažér v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. Dlhé roky sa venujem dobrovoľníctvu a práci s deťmi a mládežou v eRku – HKSD. Od roku 2019 som členom predsedníctva Rady mládeže Prešovského kraja. Záleží mi na našej krajine, preto kandidujem vo voľbách do NR SR. 29. februára sa uchádzam o váš hlas a podporu. ĎAKUJEM.

Priority:
 • Podpora a ochrana rodiny
 • Občianske vzdelávanie
 • Dôveryhodnosť súdnictva
91
Peter Forgáč
Peter
Forgáč
Granč-Petrovce

Volám sa Michala Musalová, pochádzam zo Starej Ľubovne. Mám detskú mozgovú obrnu, no aj napriek tomuto hendikepu sa mi vďaka podpore mojej rodiny podarilo vyštudovať vysokú školu. Aj napriek mojim životným úspechom som pocítila vo svojom okolí množstvo odmietnutia a predsudkov zo strany iných ľudí, to bol aj jeden z hlavných dôvodov prijatia mojej kandidatúry, búrať predsudky medzi všetkými ľuďmi a svojim životom a schopnosťami ukázať, že hendikep nemusí znamenať automaticky neschopnosť.

Priority:
 • Zamestnanosť
 • Opatrovateľstvo
 • Dobrovoľníctvo
92
Michala Musalová
Michala
Musalová
Stará Ľubovňa
Za silnú spoločnosť bez predsudkov
Viac vzdelania pre lepší život v našej krajine

Po vysokej škole som odišiel ďalej študovať do Anglicka na jednu z najlepších škôl na svete. Mohol som tam ostať a budovať kariéru. Mne to však nedalo a vrátil som sa domov. Učil som hudbu na troch základných školách: na bratislavskom sídlisku, na anglickej súkromnej škole, aj v rómskej osade. Vzdelával som stredoškolákov aj vysokoškolákov. Dnes pracujem v organizácii, ktorá pomáha prenasledovaným pre vieru na celom svete. Voľby do NR SR 2020 sú pre mňa logický krok – je to šanca slúžiť mojej krajine ešte viac.

Priority:
 • Schopnosti pre život
 • Podpora talentov
 • Pomoc prenasledovaným pre vieru
93
Ján Tkáč
Ján
Tkáč
MICHALOVCE

Matúš Mesároš je členom Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska. Pomáha mladým objavovať svoj potenciál a dodáva im odvahu meniť Slovensko k lepšiemu. Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Rád získava skúsenosti na rôznych stážach, dobrovoľníckych aktivitách či študijných pobytoch. Myslí si, že by Slováci mali mať zdravý vzťah k svojej histórii, kultúre a tradíciám. Verí, že postupnou a vytrvalou zmenou prostredníctvom hrdých a cnostných ľudí sa Slovensko opäť dokáže postaviť na nohy.

Priority:
 • Zmena volebného systému
 • Zjednodušenie byrokratických procesov
 • Pomoc rodinným podnikom
94
Matúš Mesároš
Matúš
Mesároš
Horné Otrokovce
Odvaha meniť veci k lepšiemu
Pravé hodnoty pre život

Volám sa Stanislav Genčúr, mám 24 rokov a pochádzam z Brezovice. Som študentom Právnickej fakulty v Košiciach, a zároveň pôsobím ako poslanec Obecného zastupiteľstva. Budúcnosť našej republiky sa ma bytostne dotýka a nestotožňujem sa s názormi a vedením štátu aktuálne vládnucou stranou. Chcel by som byť zástupcom východu „tam v Bratislave“, zástupcom a ochrancom mladých, podporovateľom mnohopočetných rodín. Mojou prioritou je presadzovať právo a spravodlivosť za stáleho uplatňovania hodnôt, ktoré ako kresťan vyznávam.

Priority:
 • Podpora a ochrana rodiny
 • Dôveryhodnosť súdnictva
95
Stanislav Genčúr
Stanislav
Genčúr
Brezovica

Ako študent vysokej školy mám snahu a chuť spraviť niečo v prospech ľudí. Služba ľuďom je hlavný dôvod, prečo chcem vstúpiť do politiky našej krajiny. Chcem ľuďom slúžiť, počúvať a hájiť ich záujmy! Mojou úlohou je usilovať sa vytvárať podmienky, aby boli ľudia v našej krajine viac šťastní. Uvedomujem si, že sám nedokážem to, čo s vierou v Boha a ľuďmi, ktorí sa neboja postaviť za správne veci. Kandidujem za poslanca do NR SR pretože si uvedomujem, že s väčšími kompetenciami pomôžeme Slovensku viac. Volám sa Boris Kočko.

Priority:
 • Ochrana rodiny
 • Spolunažívanie rómskej komunity
 • Sociálna politika
96
Boris Kočko
Boris
Kočko
Levoča
Záujmy občanov nad záujmy politikov
Aby mladí nemuseli opúšťať Slovensko

Volám sa Peter Marek, mám 30 rokov a pochádzam z obce Kováčová. Po štúdiu na katolíckom gymnáziu som vycestoval do Nemecka a behom niekoľkých rokov som si tam vybudoval zázemie. Túžba vrátiť sa do rodnej krajiny a žiť v kruhu rodiny a priateľov bola však silnejšia, a ako 25-ročný som sa vrátil domov, vyštudoval aplikovanú informatiku a založil IT firmu. Dnes mám víziu pomôcť vytvoriť pre mladých také podmienky, aby nemuseli opúšťať Slovensko a všetci, ktorí po tom túžia, aby sa mohli vrátiť domov.

Priority:
 • Podpora malých a stredných podnikov
 • Vzdelávanie pre prax
 • IT vo vzťahu štát vs štát
97
Peter Marek
Peter
Marek
Kováčová

Narodil som sa v Martine v regióne Turiec, z ktorého pochádza celá moja rodina. Od svojich šiestich rokov až do maturity som študoval na Evanjelickej spojenej škole, ktorá mi dala základy hodnôt a viery do môjho ďalšieho života. Od útleho detstva mi záleží na našej krajine a na očistení politiky od nepríjemných nálepiek, ktoré nás oddeľujú od slušných a vyspelých Európskych krajin.

Priority:
 • Spolunažívanie rómskej komunity
 • SR ako stabilný partner EÚ
 • Starostilovsť o seniorov
98
Ján Drahoš
Ján
Drahoš
Martin
Stabilné hodnoty, stabilný štát
Správne hospodáriť, spravodlivo rozhodovať

Som manželom a otcom, no niektorí ma poznajú ako hudobníka z kresťanskej rockovej kapely The Elements. Vyštudoval som ekonómiu a politickú vedu doma i v zahraničí. V priebehu rokov som sa prepracoval na rôzne manažérske pozície v slovenských a medzinárodných korporáciách ako aj v treťom sektore. Dnes pracujem ako ekonomický analytik na reformných úsiliach Ministerstva spravodlivosti SR. Chcel by som prispieť k obnove dôvery v štát a byť vaším hlasom v hodnotových aj odborných otázkach v oblasti ekonomiky, súdnictva a vzdelávania.

Priority:
 • Hospodárenie štátu
 • Dôveryhodné súdnictvo
 • Zmeny v školstve
99
Peter Šulek
Peter
Šulek
BRATISLAVA

Mapa mládežníckych kandidátov

Mapa